Jáchym Kliment

Dvojice_01
< >

DOUBLES/DVOJICE

2006/2007, Black&White photography, gelatine-silver print, 18x50cm

2006/2007, černobílá fotografie, ruční zvětšeniny, 18x50cm

DOUBLES/DVOJICE

Scenery or psychoanalysis? Exploring the inner tuning? Or rather a play? Pictures of country in pairs by Ondřej Bouška and Jáchym Kliment came into being when the authors, upon having chosen a site together, took one shot of the chosen place each while passing the camera one to the other. It was the focus on the same object that enabled the differences to become apparent. There are not differences in the scenery, but in the conception, futhermore very subtle differences. The simplicity of the whole conception and its clarity go hand in hand with its readability. The message is transmitted through a pattern everyone can understand. It can remind us a children´s play "Find the difference between the pictures" However, these differences are not present in the physical world. They are reference to a world of play taking place only in our minds. It might be one of reasons why the whole set of pictures is so light and poetic, not unlike Wang Wei´s poetry. The friendship, so essential even for the very existence of the set, illuminates the outcome with a comprehensible experience of joy and youth.
BOHUMÍR PROKŮPEK

Krajiny nebo psychoanalýza? Sonda do vnitřního nastavení? Nebo spíš hra? Fotografie dvojic krajin Ondřeje Boušky a Jáchyma Klimenta vznikly tak, že si tvůrci, po společném vytipování místa, podali přístroj a každý vyfotografoval jeden záběr totožného prostoru. Právě zaměření na jeden námět dalo vyniknout odlišnostem. Ne odlišnostem krajiny, ale odlišnostem pojetí, navíc velmi jemným. Jednoduchost celého konceptu, jeho čistota, jsou synonymem jeho čitelnosti. Sdělení vycházejí z půdorysu, kterému může rozumět každý. Tak trochu připomínají dětské hry: "najdi rozdíly na obrázcích". Tyto rozdíly ale nejsou v předmětném světě. Odkazují nás do prostoru hry, která se odehrává pouze v mysli. Celý soubor má snad i proto určitou poetiku a lehkost, ne nepodobnou poezii Wang Weje. Ale i přátelství, které bylo jedním z předpokladů pro vznik celého souboru, ozařuje výsledek sdělitelným zážitkem radosti a mládí.
BOHUMÍR PROKŮPEK