Jáchym Kliment

Untitled_001
< >

UNTITLED / BEZ NÁZVU

2008/2009, B&W and color photography, ink-jet print on archive board, various formats

2008/2009, Černobílá a barevná fotografie, inkoustový tisk na archivní lepence, různé formáty

UNTITLED / BEZ NÁZVU

Scores, plane diagrams. Fixed ideas and their recordings.

Partitury, plošné diagramy. Utkvělé myšlenky, obrazy a jejich záznamy.